A co gdy­by spróbować swoich sił w tenisie stołowym? może to będzie początek pięknej przy­gody ze sportem? W te wakac­je zaprasza­my Was do spróbowa­nia wielu sportów, głównie po to, żebyś­cie mieli okazję zła­pać bak­cy­la, i kto wie, może na dłużej zwiąże­cie się z konkret­nym sportem? Z akty­wnoś­ci które już Wam zapro­ponowal­iśmy, już niek­tórzy z Was sko­rzys­tali, a były to: plażowy bad­minton, koszykówka, oraz extreme city, które ser­wu­je nam warsz­taty desko­rolkowe, hula­jno­gowe i łyż­worolkowe do koń­ca wakacji. Resztę może­cie znaleźć w naszej ofer­cie Lato w mieś­cie, oraz w poprzed­nich artykułach na naszych stronach. Ofer­ta Lata w mieś­cie dedykowana jest dla uczniów szkół pod­sta­wowych, którzy mają ter­az waka­cyjną prz­er­wę. Wszys­tkie inne wydarzenia orga­ni­zowane przez OSiR dedykowane są dla wszys­t­kich chętnych.

Najbliższą naszą akty­wnoś­cią są zawody w tenisa stołowego w piątek na godz. 11:00 — serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich, którzy chcą spróbować swoich sił.

 

 

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content