31 lip­ca zaplanowal­iśmy dla Was spływ kajakowy do Grze­gor­zow­ic. Zapisy prowadz­imy pod nr tel. 32 415 37 17 bądź na maila: imprezy@osirraciborz.pl Płat­ność pobier­amy na miejs­cu zbiór­ki czyt. przy slip­ie zaraz obok miejskiej przys­tani kajakowej.

Co się będzie dzi­ało na spły­wie? Cisza, spokój i pełne obcow­anie z naturą. Spływ będzie trwał około dwóch godzin, więc radz­imy zabrać ze sobą coś do picia, a dla najmłod­szych uczest­ników przekąs­ki (najlepiej zdrowe:-))

Ten odcinek rze­ki jest nam dość dobrze znany, jed­nak pamię­ta­jmy, że kamizel­ki ratunkowe oraz stosowanie się do rad instruk­to­ra bądź ratown­i­ka to pod­stawa całego przed­sięwz­ię­cia oraz satys­fakcji uczestników.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content