Kemp­ing i Basen Obo­ra – Basen Obo­ra jest basen­em otwartym, w związku z czym jest czyn­ny w miesią­cach waka­cyjnych. Na base­nie może­my znaleźć stre­fę kids, plac zabaw oraz basen głębo­ki dla wpraw­ionych pły­waków. Na tere­nie basenu moż­na również zjeść ciepły posiłek oraz zre­lak­sować się w pięknym otocze­niu lasu. W bard­zo bliskiej odległoś­ci zna­j­du­je się Arbore­tum Bramy Morawskiej, które zach­wyca nie tylko turys­tów ale i mieszkańców przy­rodą. Sąsiadu­ją­cym obiek­tem basenu jest kemp­ing. Na kempin­gu zna­j­du­ją się dom­ki do wyna­ję­cia, w ofer­cie mamy również dom­ki całoroczne, przyłącza dla kam­perów, i pole namiotowe

Cennik:

 1. Basen Obo­ra: 

 • dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, stu­den­ci do 26 roku życia, opiekunowie os. niepełnosprawnych (pon.-pt.) 7,00
 • dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, stu­den­ci do 26 roku życia, opiekunowie os. niepełnosprawnych (sob.-niedz.) 8,00
 • dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 os.) 6,00

 • oso­by powyżej 18 roku życia (pon.-pt.) 10,00

 • oso­by powyżej 18 roku życia (sob.-niedz.) 12,00 zł

 • emeryci, ren­ciś­ci (pon.-pt.) 8,00

 •  emeryci, ren­ciś­ci (sob.-niedz.) 10,00 zł

 • Oso­by niepełnosprawne 5,00 zł

2. Kemp­ing Obo­ra:

 • domek 4‑osobowy z pełnym węzłem san­i­tarnym 250,00 /min 1 dobę

 • domek 4‑osobowy z pełnym węzłem san­i­tarnym 220,00 /min 2 doby

 • domek 4‑osobowy z pełnym węzłem san­i­tarnym 190,00 /min 4 doby

 • przy­czepa kempin­gowa 30,00 zł/doba

 • miejsce dla przy­czepy kempin­gowej 30,00 zł/doba

 • miejsce dla przy­czepy bagażowej / samo­chodu osobowego 10,00 zł/doba
 • Kam­per / Bus 40,00 zł/doba

 • miejsce pod namiot 25,00 /dobę

 • pobyt oso­by dorosłej* 15,00 /doba

 • pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia* 8,00 /doba

 • pobyt dzieci do 3 roku życia * bezpłatnie

 • pobyt zwierząt domowych (z wyjątkiem trzy­manych w klatkach) 12,00 /doba 

 • wia­ta piknikowa z grillem niedzielaczwartek (do 20 os.) 250,00

 • wia­ta piknikowa z grillem piąteksob­o­ta w okre­sie wrze­sień-maj (do 20 os.) 350,00  

 • wia­ta piknikowa z grillem piąteksob­o­ta w okre­sie czer­wiecsier­pień (do 20 os.) 500,00 zł

 • wia­ta piknikowa z grillem poniedzi­ałekniedziela pow. 20 os. Cena pod­sta­wowa + 10,00 za każdą dodatkową osobę 

 • miejsce pod ognisko w godz. 8.00–17.00 25,00 /godz.

 • miejsce pod ognisko po godz. 17.00 150,00 zł

 • miejsce pod ognisko dla grup zor­ga­ni­zowanych 100,00 /godz. 

3. Pozostałe:

 • przyłącz energii 25,00 /doba 

 • przyłącz wody 15,00 zł/doba

 • wyna­jem świ­etl­i­cy 50,00 /godz.

 • prze­chowanie bagażu (bagaż lub rzecz wartoś­ciowa) 24,00 /doba/s

 • Pranie — udostęp­nie­nie pral­ki (proszek klien­ta) 20,00 zł/pranie
 • Udostęp­nie­nie gril­la 5,00 zł/szt./doba 

* nie doty­czy osób zak­wa­terowanych w domkach

Regulamin: