Kręgiel­nia – w kręgiel­ni zna­j­du­ją się 4 tory oraz stre­fa Dar­ta. Aby rozpropagować ist­nie­nie naszej kręgiel­ni, zostal­iśmy benefic­jen­ta­mi pro­jek­tu unijnego: 

Trans­graniczny Turniej Gier Barowych, dzię­ki które­mu cyk­licznie odby­wa­ją się u nas oraz u naszych part­nerów czes­kich zma­gania w grę DART. 

Cennik:

  • grupy zor­ga­ni­zowane (min. 15 osób) pn.-pt. w godz. od 8.00–14.00 — 4 tory/h. 3,00 zł /os.
  • indy­wid­u­al­nie codzi­en­nie w godz­i­nach od 17.00 do 22.00 30,00zł/tor/godz.
  • udostęp­nie­nie kręgiel­ni na wyłączność na cele okolicznoś­ciowe wraz z 4 tora­mi 150,00zł/godz.a

Regulamin: