Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

ul. Zamkowa 4

47–400 Racibórz

Kon­takt:

tel. 32 415 37 17

Hala wid­owiskowo-sportowa:

tel. 32 415 22 83 

Kemp­ing Obora:

tel. 32 415 24 51 

kom. +48 504 663 623 

Admin­is­trac­ja:

administracja@osirraciborz.pl

Dzi­ał orga­ni­za­cji imprez:

imprezy@osirraciborz.pl