Narzekasz na waka­cyjną nudę? Przyjdź 3 sierp­nia do Parku Roth, gdzie będziemy próbować swoich sił w kajaku. Całość zakończymy wyś­ciga­mi kajakarski­mi. Wydarze­nie jest bezpłatne i skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Wyś­ci­gi kajakarskie są częś­cią Lata w mieś­cie z OSiRem — ofer­ty skierowanej całoś­ciowo do uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych. Kalen­dar­i­um na pozostałą część wakacji jest do sprawdzenia na naszej stron­ie oraz na www.raciborz.pl

Przez ogranic­zoną ilość kajaków obow­iązu­ją zapisy pod numerem tele­fonu: 32 415 37 17 bądź mailowe: imprezy@osirraciborz.pl

 

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content