H2Ostróg został otwarty 1 maja 2014 roku. W naszym parku wod­nym moż­na znaleźć zjeżdżal­nię, stre­fę SPA, jacuzzi i grotę śnieżną. Wdz­ięczną nazwę zawdz­ięcza­my mieszkance Raci­borza Pani Iwonie Jasi­ak, której propozy­c­ja została wybrana przez mieszkańców mias­ta. Nazwisko Pani Iwony wid­nieje na pamiątkowej tabl­i­cy przy­wies­zonej na parterze budynku pły­wal­ni. 

Cennik:

  • Nor­mal­ny (od 12 zł za godzinę).
  • Ulgo­wy — obow­iązu­ją­cy uczniów do 19 roku życia, stu­den­tów do 26 roku życia, emery­tów i ren­cistów (od 12 zł za godzinę) .
  • Grupowy — (pow. 10 os.) w cenie bile­tu ulgo­wego (na każde 10 os. opiekun gratis).
  • Senior 60+ (od 9 zł za godz­inę) — dla mieszkańców Raci­borza posi­ada­ją­cych spec­jal­ną kartę wydawaną przez Urząd Mias­ta Racibórz
  • Rodz­i­na+ (od 9 zł za godz­inę) — dla mieszkańców Raci­borza posi­ada­ją­cych spec­jal­ną kartę wydawaną przez Urząd Mias­ta Racibórz
  • Rodzin­ny – jeden dorosły i dwo­je lub więcej dzieci do 19 lat, dwo­je dorosłych oraz jed­no, dwo­je lub więcej dzieci w wieku do 19 lat ( od 9 zł za godzinę).
  • Za dzieci do lat trzech rodz­ice zapłacą 2 zł za wejście.