Zaprasza­my do dołączenia do nas na Kręgiel­ni pod­czas Walen­tynek. Wydarze­nie odbędzie się 14 lutego 2023 w godz­i­nach 18:00 — 21:00. W programie:
— gra w krę­gle i w darta
— roman­ty­czne piosenki
— nau­ka tań­ca bachata
— piz­za na parę
— słod­ki poczęstunek
Cena od pary wynosi 100,00 zł. Płat­ność moż­na uiszczać przelewem na kon­to bankowe 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421 (w tytule należy podać “Walen­tyn­ki na Kręgiel­ni” oraz nazwiska osób za które zosta­je wnie­siona opła­ta) lub w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg.
Infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tel 32 415 37 17 lub przez maila sport@osirraciborz.pl

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content