Zaprasza­my już z kolei na V lekcję jazdy na łyżwach. Dzię­ki Wasze­mu zaan­gażowa­niu i prośbom postanow­iliśmy przedłużyć lekc­je jazdy na łyżwach o kole­jne dwa tygod­nie. W najbliższe sobo­ty 4 i 11 lutego widz­imy się o stałej porze na lodowisku 10:00 — 12:00. Bądź­cie z naszym kalen­darzem na bieżąco.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content