Wszys­tkie dzieci uczęszcza­jące do szkół pod­sta­wowych są mile widziane na naszych zaję­ci­ach NERF. Zaję­cia odbędą się 22 sierp­nia (poniedzi­ałek) i w zależnoś­ci od iloś­ci chęt­nych rozpoczniemy je od godz. 10:30.

Wystar­czy, że chęt­ni zgłoszą się pod numer 32 415 37 17 bądź mailowo: imprezy@osirraciborz.pl, i tylko tyle wystar­czy, żeby być częś­cią tego intere­su­jącego poniedziałku.

Zaję­cia odby­wa­ją się w ramach akcji Lato w mieś­cie, i przykro nam przyz­nać, że nieuchron­nie zbliżamy się już powoli do koń­ca wakacji…

Ale pamię­ta­j­cie, każde takie wydarze­nie tworzy piękne wspom­nienia, więc chy­ba warto dołączyć i spędz­ić ten czas aktywnie?

Czekamy na Was z niecier­pli­woś­cią, i kto wie, może poniedzi­ałkowe bitwy będą Waszym najlep­szym wspom­nie­niem wakacyjnym?

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content