21 sierp­nia o godz. 12:00 odbędzie się coroczny Rodzin­ny Rajd Rowerowy w ramach Memo­ri­ału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego.

Zapisy prowadz­imy pod nr. tel. 32 415 37 17. W razie jakichkol­wiek pytań, prosimy o ich kierowanie na podany numer telefonu.

Szczegóły reg­u­laminu zostaną ogłos­zone już niebawem, jed­nak już ter­az mogą Państ­wo dokon­ać zgłoszeń kon­fig­u­racji rodzin­nych, tzn. aby dołączyć do rodzin­nego raj­du trze­ba zgłosić zespół dwu­osobowy, na który będą się składać: min­i­mum jed­na oso­ba dorosła oraz min­i­mum jed­na oso­ba niepełno­let­nia. Serdecznie zapraszamy!

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content