Co paw­da osi­ag­nęliśmy już lim­it zapisów na zawody grzy­biarskie, jed­nak zawsze może­cie się dopisać na listę rez­er­wową i przy odrobinie szczęś­cia zna­jdzie się miejsce.
Zawody grzy­biarskie niezmi­en­nie cieszą się olbrzymią pop­u­larnoś­cią z czego bard­zo się cieszymy.
Zawody odby­wa­ją się 15 październi­ka od 08:00 rano w Rudach przy stacji kole­j­ki wąskotorowej.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content