Zawod­ni­cy MKS‑u — SMS‑u Vic­torii Racibórz zdobyli łącznie 20 medali pod­czas Mis­tr­zostw Śląs­ka Seniorów, Młodzieżow­ców, Juniorów i Juniorów Młodszych.

 

Seniorzy:

Zło­to Patryk Grze­gorzewicz 400m

Zło­to Patryk Grze­gorzewicz 200m

Sre­bro Woj­ciech Klimek 5000m

Brąz Robert Antczak 800m

Brąz Artur Olbryś 1500m

Brąz Grze­gorz Zawo­js­ki pch­niecie kulą

U 20

Zło­to Patryc­ja Rębisz 3000m

Zło­to Sztafe­ta 4x400 K (A. Smal, E. Toma­la, P. Rębisz, J. Kuźmińska)

Zło­to Justy­na Kuźmińs­ka 200m

Sre­bro Justy­na Kuźmińs­ka 400m

Sre­bro Emil­ia Toma­la 800m

Sre­bro Mateusz Jania skok wzwyż

Sre­bro Mateusz Jania trójskok

Sre­bro Wik­to­ria Berg­er pch­nię­cie kulą

Brąz Emil­ia Toma­la 400m

Brąz Mar­ty­na Bogu­niewicz trójskok

U 18

Sre­bro Dzi­u­ba Natalia 3000m

Sre­bro Sztafe­ta 4x400m K (J. Herud, S. Munari, N. Dzi­u­ba, M. Niewrzoł)

Brąz Janik Kamil 100m

Brąz Tadeusz Mie­limą­ka 3000m

 

Pod­sumowu­jąc, był to udany week­end dla naszych Raci­borzan. W dorobku mamy 20 medali, i miejmy nadzieję, że to dopiero początek rozpoczy­na­jącego się właśnie sezonu letniego.

Trzy­mamy kciu­ki za naszych sportow­ców, aby każde zwycięst­wo przy­bliżało ich do celu, a każdy wys­tęp uczył ich wiary we własne możliwości.

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content