Rodzin­ny Rajd Rowerowy powrócił!

 

Już 24 kwiet­nia widz­imy się na naszym rodzin­nym rajdzie. Trasa, którą real­izu­je­my zna­j­du­je się w prze­wod­niku rowerowym po Raci­borzu i okoli­cach. Jest to pier­wsza z czterech zaprezen­towanych tras w prze­wod­niku- tym samym najkrótsza.

Start odby­wa się z Rynku, zbiór­ka przy Kolum­nie Maryjnej o godz. 11:00. Jest to trasa 19-sto kilo­metrowa, prowadzą­ca przez Ogródek Jor­danows­ki, Arbore­tum i Zamek Piastowski.

Czeka­ją na Was: poczęs­tunek, wspani­ałe wido­ki, oraz fold­er w wer­sji papierowej.

 

Wszys­tkie trasy moż­na sprawdz­ić i dokład­nie przes­tu­diować tutaj: 

https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_dla_mieszkancow/Nowy-przewodnik-rowerowy-po-Raciborzu-i-okolicach-24-kwietnia-wsiadamy-na-rowery/idn:9929

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content