Od piątku, 1 październi­ka 2021 r. zmieni­a­ją się godziny otwar­cia Ogród­ka Jor­danowskiego przy uli­cy Stal­macha w Raciborzu. 

W okre­sie zimowym, aż do 31 mar­ca ogródek czyn­ny będzie od 9.00 do 18.00 od poniedzi­ałku do niedzieli. 

 

Zaprasza­my na jesi­enne zabawy i wypoczynek w ogródku. 

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content