To będzie wyjątkowy bieg, bo oprócz mety, zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w nim staw­ia­ją sobie jeszcze inny cel – patri­o­ty­czny. Jest to pięk­na i nien­achal­na for­ma wyrazu swo­jej pamię­ci o tych, którzy odd­ali swo­je życie w walce o wol­ność i niepodległość. „Nado­drza­ńs­ki Bieg Pow­stańców Śląs­kich” daje możli­wość uczczenia i cele­browa­nia ważnych wydarzeń, jakim z całą pewnoś­cią były Pow­sta­nia Śląskie, w sposób akty­wny, łączą­cy zarówno pasjonatów sportu jak i historii.

Nado­drza­ńs­ki Bieg Pow­stańców Śląs­kich” odbędzie się 11.11 o godz. 11:11.

Do udzi­ału zaprasza­my zarówno dorosłych jak i dzieci. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 

- pier­wszy – ok. 2,5 km, przez­nac­zony dla młod­szych ama­torów biegania, 

- dru­gi, dedykowany zarówno kobi­etom jak i mężczyznom ma dłu­gość ok. 8,5 km. 

Star­tu­je­my na sta­dion­ie przy ul. Zamkowej 4 w Raci­borzu. Bieg­niemy w kierunku ścieżek i alejek Parku Zamkowego, dalej u pod­nóża korony Wałów w kierunku Żwirowni Ostróg. Powrót wzdłuż Odry obok pom­ni­ka Pow­stańców Śląs­kich i kończymy na pły­cie stadionu.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od godz. 9.00.

 

plakat mały bieg nadodrzański 2020

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content