Turniej Siatków­ki Plażowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza na turniej „Czwórek” w Siatków­ce Plażowej w ramach akcji „Lato w mieś­cie 2020”.

 1. Kat­e­go­ria wiekowa : rocznik 2006 i młodsi

 2. Miejsce zawodów : Basen „Obo­ra” ul. Markow­ic­ka 1, Racibórz

 3. Ter­min zawodów : Piątek 07.08.2020 r.

 4. Początek turnieju : 10.00

 5. Zapisy : w dniu zawodów do godziny 9.30

 6. Skład drużyny : 4 zawod­ników na boisku + ewen­tu­al­nie rezerwowi

 7. Sys­tem roz­gry­wek zostanie dos­tosowany do iloś­ci zgłos­zonych zespołów

 8. Wpisowe : brak

 9. Nagrody : dla najlep­szych drużyn puchary, dyplomy oraz

 10. Każdy zawod­nik musi posi­adać zgodę na udzi­ał pod­pisaną przez rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego (zgo­da w załączniku poniżej)

 11. Orga­ni­za­tor zapew­nia każde­mu zawod­nikowi posiłek regeneracyjny

 12. Orga­ni­za­tor zapew­nia jedynie pił­ki meczowe

 13. W cza­sie prz­erw między mecza­mi oraz po zakończe­niu turnieju zawod­ni­cy mogą korzys­tać z basenu

Turniej zostanie roze­grany w for­mule znanej z „PreZe­ro Grand Prix Pol­skiej Ligi Siatków­ki” gdzie rywal­izu­ją najlep­sze drużyny siatkarskie w kra­ju na boiskach plażowych gra­jąc
4 x 4.

Pyta­nia do orga­ni­za­to­ra pod numerem tel. 693 368 377

 

Pobierz: Zgo­da rodz­i­ca na udzi­ał w zawodach

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content