Mając na uwadze infor­ma­c­je oraz zalece­nia Głównego Inspek­toratu San­i­tarnego w związku z zabez­piecze­niem przed zagroże­niem epi­demicznym Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że decyzją orga­ni­za­torów XIII Bieg bez Granic zaplanowany na 03.05.2020 r. odbędzie się w innym ter­minie. Liczymy na Państ­wa wyrozu­mi­ałość, o nowym ter­minie poin­for­mu­je­my w osob­nym komunikacie.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content