OSiR, Akademia Fit­ness oraz Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji przy­pom­i­na­ją o zbliża­ją­cym się marszu Nor­di Walk­ing, pn. „Po zdrowie marsz”. Impreza odbędzie 08 lip­ca o godz. 10:00. Uczest­ni­cy będą mieli do poko­na­nia niespeł­na 10 km, dobrze już znanej trasy „Biegu Nado­drza­ńskiego”. Na mecie każdy zawod­nik otrzy­ma wyjątkowy medal z podobizną raci­borskiej maskot­ki, gdyż jak wieść niesie: „Ongiś, po raci­bors­kich lasach, „Raci­borek” wraz ze swoi­mi kom­pana­mi, częs­to przechadzał się z kijkami”.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału. Tego nie moż­na przegapić !!!

Tele­fon kon­tak­towy: 693–368-377 Tomasz Bieliński

 

REGULAMIN: POBIERZ

 

2018 5 18 MEDAL ODLEWANY PO ZDROWIE MARSZ STWAN BRIEF T SPORT 2

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content