Poprzed­nia gala w Raci­borzu była bard­zo udana i wypełniła Arenę Rafako po brze­gi, a wid­zowie otrzy­mali potężną dawkę dobrego MMA. Tym razem emoc­je sięgną zen­i­tu bowiem w walce wiec­zoru o pas zobaczymy znakomitego zawod­ni­ka klubu Łam­a­tor Racibórz Mar­iusza Magdę, a jego prze­ci­wnikiem będzie Serb o pseudon­imie “Silent Killer” MarcoGu­cu. Jako, że jest to star­cie o mis­tr­zows­ki pas, wal­ka będzie się toczyła na dys­tan­sie pię­ciu, 5‑minutowych rund w kat­e­gorii 61 kg. Emocji nie zabraknie, gdyż w licznych poje­dynkach roze­grany zostanie mecz Pol­s­ka kon­tra Europa, a oprawę zapewnią raci­borscy Drengowie.

 

gala mma

Goś­ciem spec­jal­nym gali będzie znany zawod­nik KSW Grze­gorz Szulakowski.

Data wydarzenia: 06.04.2018 (piątek)

Start: godz­i­na 19.00, wid­zowie wchodzą od 18.00

Miejsce: Are­na Rafako

Orga­ni­za­tor: Łam­a­tor Racibórz i Fight­ing Club Ostrava

Kar­ta walk: 

5x5 min wal­ka wiec­zoru o pas fed­er­acji VFCL
-61 kg Mar­iusz Mag­da, Łam­a­tor Racibórz, Pl x Marko Gucu, Theo­genes MMA fight­ing club, SRB 

3x5 min pro
-70 kg Adam Dyr­ka, Fight Club Bytom Pl x Tanas Skevop­u­los, Fight­ing Club Ostra­va, Cz
-84 kg Szy­mon Christ,MMA Lublinec Pl x Myko­la Moskalets, MMA Charkov, UKR
-93 kg Ireneusz Mrocz­ka, Spar­ta Gold team, Pl x TBA
-66 kg Marek Keller, Husaria Pajęczno, Pl x Dani­il Kaza­kov, MMA Charkov, Ukr
-84 kg Tomasz Kulig, Klub Sportowy Spar­ta Jaworzno x TBA
-61 kg Arka­diusz Keller, Husaria Pajęczno, Pl x Orhan Gabilov, MMA Charkov, Ukr 

3x3 min ama
-70 kg Dominik Wydra, SWD Kraków, Pl xMichael Kirsch, LCC Trenčín, SVK
-77 kg,Paweł Łukasz Domański,UKS Hyo­sai Piastów,Pl x Pavel Volf, Fight­ing club Ostra­va, Cz
-66 kg Piotr Koza, For­ma Fight Team, Pl x Igor Luca­cov­ic, LCC Trenčín, SVK
-61 kg Daw­id Szul­cek, Łam­a­tor Racibórz, Pl x Goran Veskov, LCC Trenčin, SVK
-84 kg Kamil Bednarek, Junior Dzier­zoniów, PL x Tomaš Bystroň, Fight­ing club Ostra­va, Cz 

Bile­ty dostęp­ne są w następu­ją­cych punktach: 

1. Restau­rac­ja “Bukowian­ka” Ul. Głów­na 10, 44–360 Buków
2. Restau­rac­ja Hotelowa Ul. Kraszewskiego 90, 44–370 Pszów
3. Aqua park H2Ostróg Ul. Zamkowa 4 , 47–400 Racibórz
4. Klub Sportowy Łam­a­tor Ul. Żółkiewskiego 22, 47–400 Racibórz
5. Klub Sportowy Spar­ta Gold Team Ul. Piaskowa 28, 47–420 Kuź­nia Raci­bors­ka
6. Delta-Sys­tem Secu­ri­ty Ul. Kole­jowa 18, 47–400 Racibórz
7. Are­na Rafako Ul. Łąkowa 33, 47–400 Racibórz
8. Fight­ing Club Ostrava

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content