Orga­ni­za­torzy zaprasza­ją doświad­c­zonych bie­gaczy, którzy chcieli­by zostać pace­mak­era­mi III RAFAKO Pół­mara­tonu Racibórz. Zgłoszenia przyj­mowane są za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej: osir.raciborz@wp.pl

 

Więcej szczegółów: http://www.4biegiraciborz.pl/raciborz/aktualnosci_dla_mieszkancow/Zostan-PACEMAKEREM-w-III-Rafako-Polmaratonie-Raciborz/idn:49

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content