Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do spróbowa­nia swoich sił w kajaku i poz­na­nia walorów rze­ki Odry! 1 maja 2017 odbędzie się spływ kajakowy na odcinku Odry – od Przys­tani Kajakowej w Raci­borzu do Grze­gor­zow­ic. Zbiór­ka uczest­ników spły­wu o godzinie 9.30 na przys­tani. Start spły­wu ok. 10.00, zakończe­nie ok. 12.00  (na wysokoś­ci pro­mu rzecznego). Zapisy na spływ pod adresem mailowym: osir.raciborz@wp.pl, w tytule maila: “Spływ do Grze­gor­zow­ic”. Licz­ba miejsc ogranic­zona. Orga­ni­za­tor zapew­nia kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz zabez­piecze­nie ratown­icze – powrót uczest­ników z Grze­gor­zow­ic we włas­nym zakresie.

Zaprasza­my!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content