DSC 0320 Copy

 

       Na otar­cie łez raci­borskim fanom siatków­ki, po ostat­nio słabej grze klubu siatkarskiego KS AZS RAFAKO Racibórz pozosta­je fakt, iż mamy w mieś­cie osobę, która została wyróżniona przez Śląs­ki Związek Pił­ki Siatkowej – mowa o Marcinie Polow­czyku – pra­cown­iku OSiR Racibórz, opiekun grup młodzieżowych Rafako. Ten młody, ambit­ny, per­spek­ty­wiczny tren­er otrzy­mał podz­iękowa­nia za wkład pra­cy oraz orga­ni­za­cję imprez siatków­ki plażowej w Raci­borzu pod egidą ŚZPS. Nagrodę w postaci pamiątkowej koszul­ki wręczał członek wydzi­ału siatków­ki plażowej oraz sędzia Robert Cho­jec­ki. W roku 2016 w Raci­borzu odbyły się następu­jące imprezy siatków­ki plażowej: Pół­fi­nały Mis­tr­zostw Śląs­ka Kade­tów, Otwarte Mis­tr­zost­wa Śląs­ka – Mis­tr­zost­wa Raci­borza OPEN, Mis­tr­zost­wa Raci­borza do 18 lat, Mis­tr­zost­wa Raci­borza Kobiet.

Grat­u­lu­je­my, i życzymy dal­szej owoc­nej pra­cy z młodzieżą.

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content