Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do udzi­ału w spły­wie kajakowym Racibórz — Grze­gor­zow­ice w dniu 29.10.2016  r. w ramach XIII Raci­borskiego Fes­ti­walu Podróżniczego — WIATRAKI. Zbiór­ka uczest­ników spły­wu odbędzie się o godz. 8:30 na Przys­tani w Parku Zamkowym, nato­mi­ast start zaplanowano na godz. 09:00. Zapisy na spływ pod adresem  mailowym: osir.raciborz@wp.pl, w tytule maila: “Wia­trakowy spływ”, a w treś­ci nazwisko, imię oraz nr tele­fonu kon­tak­towego. Licz­ba miejsc ogranic­zona. Orga­ni­za­tor zapew­nia kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz zabez­piecze­nie ratown­icze. Powrót uczest­ników z Grze­gor­zow­ic we włas­nym zakre­sie.
Serdecznie zaprasza­my !!!

 

Spływ Copy

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content