Grzy­bo­branie 2016 Serdecznie zaprasza­my !!!
02.10.2016 r w Rudach odbędzie się już trze­cia edy­c­ja zawodów grzy­biars­kich o miano “Najlep­szego Grzy­biarza Zie­mi Raciborskiej”. Miejscem zbiór­ki uczest­ników będzie podob­nie jak w zeszłym roku stac­ja kole­jko wąsko­torowej. Zawod­ni­cy zostaną przewiezieni kole­jką wąsko­torową w niez­nane miejsce 🙂 po czym przys­tąpią do szuka­nia swo­jego “szczęś­cia”. Dla strud­zonych grzy­biarzy przy­go­towany zostanie posiłek regen­er­a­cyjny, a najlep­si grzy­biarze otrzy­ma­ją nagrody niespodzian­ki. Zawody zostaną roze­grane w dwóch kat­e­go­ri­ach: młodzież oraz OPEN. Zapisy poprzez SMS na nr tel. 693–368-377 (w treś­ci proszę wpisać imię i nazwisko oraz miejscowość).


POBIERZ REGULAMIN

 

Impreza bezpłat­na

Jeśli zbierasz grzy­by, to nie możesz prze­gapić tego wydarzenia !!!

grzyby facebook

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content