OSiR serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież do udzi­ału w turnieju tenisa ziem­nego. Zawody zostaną w kat­e­go­ri­ach: chł/dz szkoła pod­sta­wowa oraz chł/dz gim­nazjum. Dla najlep­szych zawod­ników czeka­ją nagrody, puchary, dyplomy.
Do udzi­ału w turnieju zaprasza­my również “dojrza­łych teni­sistów”, którzy będą mogli sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci tenisowe w kat. 35+.
Ter­min: 18.09.2016 r.
Początek zawodów — 10.00
Miejsce — ul. Zamkowa 4
Wstęp wol­ny
Serdecznie zaprasza­my

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content