Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż wszys­tkie kaja­ki na sobot­ni spływ na kon­cert zostały zarez­er­wowane. Po raz kole­jny zain­tere­sowanie raci­borzan kajaka­mi przewyższyło nasze oczeki­wa­nia. Kaja­ki rozeszły się w niecałe dwie doby! Dzięku­je­my za chęć spędza­nia wol­nego cza­su z OSiR-em i do zobaczenia na szlaku wodnym!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content