Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na turniej
Bad­mintona oraz Tenisa Stołowego.

Zawody odbędą się w piątek 22.07.2016 r. w Are­nie Rafako

Uczest­ni­cy mogą wziąć udzi­ał w jed­nej lub dwóch dyscyplinach

Kat­e­gorie wiekowe :
Dziew­czę­ta Szkoła Pod­sta­wowa
Chłop­cy Szkoła Pod­sta­wowa
Dziew­czę­ta Gim­nazjum oraz Szkoła Pon­adg­im­naz­jal­na
Chłop­cy Gim­nazjum oraz Szkoła Ponadgimnazjalna

Początek roz­gry­wek 9.30
Zapisy w dniu zawodów do godziny 9.15
Serdecznie zapraszamy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content