II Turniej Bad­mintona Szkół Ponadgimnazjalnych 

Racibórz 10 mar­ca 2016 r.

Orga­ni­za­torzy:

 • Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 1 w Raci­borzu (Artur Sude­nis, Piotr Dastig)
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Patronat

 • Staros­ta Raci­bors­ki, Powiat Raciborski

Udzi­ał wzięło 15 dziew­cząt i 16 chłopców z raci­bors­kich szkół, 6 drużyn deblowych dziew­cząt, 6 drużyn deblowych chłopców , 7 mikstów

Wyni­ki

Indy­wid­u­al­nie dziew­czę­ta (singiel):

 1. Alek­san­dra Toma­la (ZSOMS)
 2. Weroni­ka Rozbic­ka (ZSOMS)
 3. Alek­san­dra Caboń (II LO)
 4. Ane­ta Lenort (CKZ­iU nr 1)

Indy­wid­u­al­nie chłop­cy (singiel):

 1. Fil­ip Kroczak (ZSOMS)
 2. Paweł Słysz (CKZ­iU nr 2 Mechanik)
 3. Arka­diusz Sow­er­szenko (CKZ­iU nr 1)
 4. Roman Sładek (CKZ­iU nr 1)

 

Gry pod­wójne dziew­czę­ta (debel):

 1. Zespół szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego w Raciborzu
 2. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Raciborzu
 3. Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy dla Niesłyszą­cych i Sła­bosłyszą­cych w Raciborzu
 4. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 1 w Raciborzu 

Gry pod­wójne chłopców (debel):

 1. Zespół szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego w Raciborzu
 2. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 2 Mechanik w Raciborzu 
 3. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 1 w Raciborzu 
 4. Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy dla Niesłyszą­cych i Sła­bosłyszą­cych w Raciborzu

Gry mieszane (mikst):

 1. Zespół szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego w Raciborzu
 2. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 2 Mechanik w Raciborzu 
 3. Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy dla Niesłyszą­cych i Sła­bosłyszą­cych w Raciborzu
 4. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 1 w Raciborzu 

Klasy­fikac­ja drużynowa:

 1. ZSOMS
 2. CKZ­iU nr 1
 3. CKZ­iU nr 2 Mechanik
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content