ferie z osirem

OSiR w ramach akcji Zima w Mieś­cie serdecznie zaprasza wszys­tkie dzieci oraz młodzież do udzi­ału w zawodach sportowych orga­ni­zowanych w Are­nie Rafako. W pier­wszym tygod­niu ferii zaplanowano:

  1. Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół pod­sta­wowych oraz gim­naz­jal­istów — poniedzi­ałek 15.02
  2. Turniej halowej pił­ki nożnej- szkoły pod­sta­wowe, gim­nazjum (druży­na skła­da się z 4 zawod­ników w polu gry + bramkarz) — wtorek, 16.02
  3. Turniej Bad­mintona — szkoły pod­sta­wowe oraz gim­nazjum — śro­da 17.02
  4. Turniej dwó­jek siatkars­kich — gim­nazjum oraz szkoły pon­adg­im­naz­jalne — czwartek 18.02
  5. Zawody aut zdal­nie sterowanych — sob­o­ta 20.02

Wszys­tkie turnieje rozpoczy­na­ją się o godz. 10.00 w Are­nie Rafako. Zapisy w dniu zawodów.Osoby niepełno­let­nie chcące wziąć udzi­ał w zawodach muszą posi­adać pisem­ną zgodę rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego.

Serdecznie zaprasza­my !!! 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content