Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, iż w dniu dzisiejszym, tj. sob­o­ta 27.06.2015 zostało otwarte kąpielisko Obo­ra przy ul. Markow­ick­iej 1. Kąpielisko czynne jest przez cały tydzień — poniedzi­ałek-niedziela — w godz­i­nach 9.00–19.00. Ceny biletów iden­ty­czne jak w roku ubiegłym:

1) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do 18 roku życia:

- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 4,00 zł

- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 2,00 zł

2) dzieci powyżej lat 3 oraz młodzież do 18 roku życia w ramach grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 os.): 3,00 zł

3) oso­by powyżej 18 roku życia:

- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 6,00 zł

- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 3,00 zł

4) emeryci, ren­ciś­ci, studenci:

- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 5,00 zł

- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 2,50 zł

Zaprasza­my!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content