Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza pasjonatów i ama­torów kajakarst­wa do udzi­ału w kajakowych wydarzeni­ach orga­ni­zowanych w ramach pro­jek­tu pn. “Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny!”. Pro­jekt orga­ni­zowany jest przy współudziale Eurore­gionu Sile­sia i współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państ­wa.
Pier­wsze dzi­ałanie, Sprinty kajakowe para­mi, w ramach real­i­zowanego pro­jek­tu odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10.05.2015 na rzece Odrze w Raci­borzu. Początek zawodów o godzinie 9.30, zapisy w dniu zawodów od godziny 8.00
W zawodach mogą wys­tar­tować pary zawod­ników w trzech kat­e­go­ri­ach: mężczyzn, kobi­et i mik­stów. Start zawodów: Most Zamkowy Racibórz. Na trzy najlep­sze pary w każdej kat­e­gorii czeka­ją puchary oraz gadże­ty kajakarskie.
Zaprasza­my do udziału!

Reg­u­lamin sprintów

 

Sprinty

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content