Kole­jny dzień ferii i kole­jne atrakc­je sportowe przy­go­towane przez OSiR. Tym razem siatkówka zaw­itała do Are­ny Rafako. Do rywal­iza­cji przys­tąpiły dwój­ki siatkarskie. Po iloś­ci zgłos­zonych drużyn widać, iż ta dyscy­plina sportu w Raci­borzu i nie tylko cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dwójki siatkarskie rywalizowały w Arenie Rafako

W czterech kat­e­go­ri­ach: szkoła pod­sta­wowa, gim­nazjum dziew­czę­ta, chłop­cy oraz szkoła pon­adg­im­naz­jal­na zgłosiły się łącznie 23 pary. W turnieju wzięli udzi­ał również młodzi siatkarze KS AZS Rafako Racibórz, którzy przed zawoda­mi mieli tren­ing na Are­nie Rafako. Ade­p­ci siatków­ki jak zawsze bard­zo chęt­nie przys­tąpili do rywal­iza­cji w kat­e­gorii gim­naz­jal­istów i uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Ferie zimowe są dla nich odpoczynkiem od szkoły, ale nie od treningu siatkarskiego i dwa tygod­nie wol­nego wyko­rzys­tu­ją popraw­ia­jąc również swo­je umiejęt­noś­ci sportowe.

Wyni­ki rywalizacji:

Szkoła pod­sta­wowa:
1. Rafał Foltys, Marcin Maisik
2. Wik­tor Chrobak, Łukasz Kołodziej
3. Kamil Czerny, Bar­tosz Rydzak

Gim­nazjum dziew­czyny:
1. Pauli­na Gołombek, Kaja Kosel
2. Natalia Strze­duła, Julia Krużołek
3. Pauli­na Mike­ta, Moni­ka Trafas

Gim­nazjum chłop­cy:
1. Kamil Kwiecień, Adam Kost­ka
2. Daniel Nad­skakul­s­ki, Woj­ciech Szwed
3. Soko­lik Mateusz, Paweł Kućma

Szkoła pon­adg­im­naz­jal­na:
1. Karol Korus, Maks Skowronek
2. Bulen­da Bar­tosz, Michał Dzi­adek
3. Czader­na Kamil, Jur­czyk Mateusz

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content