Wyni­ki III Zimowego Turnieju Ruchu Bez­pieczeńst­wa Drogowego

12.12.2014 r.

Klasy­fikac­ja:

  1. 1.ZSP Pogrze­bień
  2. 2.ZSP Rzuchów
  3. 3.SP 13 Racibórz
  4. 4.ZSP Pawłów

ZSP 2 Racibórz

ZSO Rud­nik

ZSP Koby­la

SP 15 Racibórz

ZSP Koby­la II

SSP Budziska

SP 4 Racibórz

ZSO Bieńkow­ice

ZSS Racibórz

Wynik zawodów na laserowym tre­nażerze strz­eleckim dla opiekunów:

  1. 1.Marek Bil­ińs­ki (78 pkt.) — SP 15 Racibórz
  2. 2.Celi­na Stuka­tor (66 pkt.) – ZSP Pogrzebień
  3. 3.Katarzy­na Jasion(64 pkt.) – SP 13 Racibórz

W zawodach udzi­ał wzięli:

ZSP Rzuchów: — opiekun – Anna Adam­czyk – Domańs­ki Łukasz, Jęczmion­ka Kamil, Musi­o­lik Miłosz, Wich­tows­ki Bartosz

ZSO Bieńkow­ice: opiekun – Aldona Musioł: Artur Klimża, Daniel, Her­zok, Roman Mod­lich, Patryk Fichna

ZSP Koby­la: opiekun Katarzy­na Cieś­lik — Sten­cel Mar­ty­na, Ber San­dra, Bog­dan Patryc­ja, Kró­lik Robert

ZSP Koby­la II: opiekun – Koc­jan Ewa, Broża Daw­id, Gło­giewicz Jakub, Kura Patrycja

SP 4 Racibórz: opiekun – Arka­diusz Gałecz­ka – Wik­to­ria Gło­giewicz, Wik­to­ria Grab, Michał Nosal,

SP 13 Racibórz: opiekun – Jasion Katarzy­na – Tymo­teusz [TB1] [TB2] dzior, Mar­ty­na Czer­ni­ak, Karol Węgrzynows­ki, Wik­tor Chrobak,

ZSP Pogrze­bień: opiekun – Celi­na Stuka­tor – Niestrój Mikołaj, Koczy Łukasz, Kleszczyńs­ki Adam, Nied­bała Jakub

ZSO Rud­nik: opiekun – Artur Marcinkows­ki — Kon­rad Zawo­js­ki, Maksy­mil­ian Bur­dzik, Woj­ciech Fioł­ka, Rafał Nahlik

ZSP 2 Racibórz: opiekun – Tere­sa Niedziel­s­ka – Błażej Banach – Gęb­s­ki, Jęczmion­ka Kamil, Musi­o­lik Miłosz, Wich­tows­ki Bartosz

ZSS Racibórz: opiekun – Białas Bar­tosz – Dże­si­ka Kurek, Alic­ja Sław­iek, Klau­dia Golon­ka, Doro­ta Grabowska

SP 15 Racibórz: opiekun – Marek Bil­ińs­ki – Moni­ka Łubik, Mile­na Bil­ińs­ka, Bartek Sos­na, Jakub Głuch

ZSP Pawłów: opiekun – Kon­rad Haj­dasz – Mien­so­pust Kami­la, Fich­na Mile­na, Salomon Fil­ip, Michał Fojtzik

SSP Budziska: opiekun – Tadeusz Magdzi­ak – Rafał Wranik, Mateusz Ste­faniszyn, Piotr Goret­z­ki, Woj­ciech Nienortowicz


 [TB1]

 [TB2]

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content