Otwarte Mis­tr­zostw Raci­borza w Piłce Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych

 

Gru­pa A

 1. 1.Gim­nazjum Kietrz
 2. 2.Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw­czy w Kuźni Raciborskiej
 3. 3.Zespół Szkol­no Gim­naz­jal­ny w Nędzy
 4. 4.Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no Wychowaw­czy dla Niesłyszą­cych i Słabo Słyszących

Mecze:

SOSW­NiS – Nędza 2:6

Kietrz – MOW 0:0

Nędza – MOW 1:4

SOSW­NiS – Kietrz 0:5

Kietrz – Nędza 1:0

MOW – SOSW­NiS 2:0

Gru­pa B

 1. 1.Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego
 2. 2.Gim­nazjum Nr 3
 3. 3.Gim­nazjum Nr 5

Mecze:

ZSOMS – G3 2:0

ZSOMS – G5 2:0

G3 – G5 4:0

Mecz o 5 miejsce: G5 – Nędza 0:3

Mecz o 3 miejsce: G3 – MOW 0:1

Finał: ZSOMS – Kietrz 1:0

Klasy­fikac­ja końcowa:

 1. 1.Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego
 2. 2.Gim­nazjum Kietrz
 3. 3.Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw­czy w Kuźni Raciborskiej
 4. 4.Gim­nazjum Nr 3
 5. 5.Zespół Szkol­no Gim­naz­jal­ny w Nędzy
 6. 6.Gim­nazjum Nr 5
 7. 7.Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no Wychowaw­czy dla Niesłyszą­cych i Słabo Słyszących

Nagrody Zespołowe:

Najsym­pa­ty­czniejsza Druży­na: Zespół Szkol­no Gim­naz­jal­ny w Nędzy

Nagro­da Fair Play: Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw­czy w Kuźni Raciborskiej

Nagrody Indy­wid­u­alne:

Najlep­szy zawod­nik turnieju: Szy­mon Grud ZSOMS

Najlep­szy bramkarz: Adam Kost­ka G3

Król strzel­ców: Kamil Kwiecień — G3, Maciej Giemza – Nędza, 4 bramki

Orga­ni­za­tor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Gim­nazjum Nr 5 im. Jana Pawła II

W zawodach udzi­ał wzięli:

SOSW­NiS – Mateusz Demi­a­n­iuk, Aaron Maj­ka, Jakub Lichoń, Patryk Olkis, Artur Drzis­la, Dar­iusz Dyr­buś, Patryk Gor­czyńs­ki, Tymo­teusz Ziętek, Jakub Żuraw­ic­ki, Izabela Kuź­ni­ak – opiekun Kaz­imierz Grycman

Zespół Szkol­no-Gim­naz­jal­ny w Nędzy – Bur­dzy Michał, Król Michał, Śmieszek Szy­mon, Szopa Fil­ip, Dudek Grze­gorz, Szenk Jakub, Afa Daw­id, Giemza Maciej, Wałąch Grze­gorz, Czekała Andrzej

Gim­nazjum Nr 5 – Prze­mysłąw Kar­bown­ik, Denis Zaczek, Adam Wol­nik, Rafał Menżyk, Łukasz Litwin, Łukasz Bur­dach, Tomasz Sławik, Kamil Wol­nik, Fil­ip Żurakows­ki, Łukasz Bucyk, Daw­id Skroban, Patryk Deeg – opiekun Ani­ta Dąbkowska

Gim­nazjum Kietrz – Lechoszest Mateusz, Koz­i­bro­da Paweł, Kato­lik Bar­tosz, Wróblews­ki Paweł, Pias­ny Krys­t­ian, Staroń Tomasz, Staśko Michał, Wóz Maciej, Mendel Rafał, Wat­man Kacper, Konieczny Patryk – opiekun Rojek Artur

Gim­nazjum Nr 3 – Kost­ka Adam, Kwiecień Kamil, Owsi­ak Michał, Myśli­wy Tomasz, Piątek Piotr, Stal­mach Adam, Jarosławs­ki Krzysztof, Thym Michał, Wiesz­tort Patryk, Bar­toszews­ki Ben­jamin, Cofała Maciek

MOW Kuź­nia Raci­bors­ka – Nowakows­ki Oskar, Kalińs­ki Marcin, Kalińs­ki Patryk, Chrząszcz Mateusz, Sam­burs­ki Patryk, Zatłok­iewicz Tomasz, Rozk­wital­s­ki Robert, Kon­wer­s­ki Marek

ZSOMS Racibórz – Trze­ci­ak Mateusz, Foj­cik Daw­id, Grud Szy­mon, Czor­niczek Daw­id, Pro­cek Szy­mon, Tol­pa Łukasz, Kor­c­zok Kacper, Rogal­s­ki Kamil, Grze­sik Michał Erynkwa­jt Filip

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content