Na Are­nie Rafako odbył się IV  Raci­bors­ki Fes­ti­w­al Fit­ness zor­ga­ni­zowany przez Krzyszto­fa Pakul­ca oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu. W imprezie udzi­ał wzięło blisko 150 kobi­et oraz mężczyzn. Dla uczest­ników biorą­cych udzi­ał w Fes­ti­walu przy­go­towano dar­mową opiekę dla dzieci w każdym wieku. W prz­erwach zajęć i wykładów sko­rzys­tać  moż­na było z porad diete­ty­ka, wskazówek tren­er­s­kich, masażu i zabiegów kos­me­ty­cznych. Uczest­ni­cy mogli dokon­ać pomi­aru i anal­izy składu ciała. Fes­ti­walowi towarzyszyła wys­tawa sprzę­tu sportowego, odży­wek oraz odzieży fitness.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content