12  październi­ka o godz. 9.30 na sta­dion­ie OSiR w Raci­borzu odbędzie się jesi­en­na akc­ja Bie­gam­BoL­u­bię — test Coopera. 
 
Test pole­ga na nieprz­er­wanym 12-min­u­towym biegu. Każdy bieg­nie w swoim tem­pie, zatrzy­mu­je się na syg­nał po 12. min­u­tach. Dys­tans, jaki w tym cza­sie prze­bieg­niemy pokaże nam, w jakiej formie jesteśmy. A to za sprawą spec­jal­nie opra­cow­anych tabel uwzględ­ni­a­ją­cych wiek i płeć.
 
Wszys­t­kich serdecznie zapraszamy!
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content