Arka­diusz Grze­lak i Mateusz Władarz okaza­li się najlep­si w roze­granym w niedzielę Turnieju Siatków­ki Plażowej o Puchar Euro­posła Bog­dana Marcinkiewicza. W finale pokon­ali Mirosława Hyj­ka i Mateusza Musioła po zacię­tym spotka­niu 22:20.

Do orga­ni­zowanego wspól­nie przez OSiR Racibórz i Biuro Posła do Par­la­men­tu Europe­jskiego Bog­dana Marcinkiewicza turnieju zgłosiło się czter­naś­cie par. Wśród zgłos­zonych drużyn znalazła się jed­na para kobieca, która z braku prze­ci­wniczek przystapiła do rywal­iza­cji z pana­mi. Turniej stał na dosyć wysokim i równym poziomie o czym mogą świad­czyć zacięte poje­dyn­ki i emoc­je towarzyszące niemal każde­mu spotka­niu. Mimo to w finale spotkały się pary, które już na pocza­tku zawodów uznano za fawory­tów do koń­cowego sukce­su. Poziom finału nie zaw­iódł oczeki­wań, a zwycięz­cy musieli upo­rać się z prze­ci­wnika­mi dopiero na przewa­gi. Niewiele mniej emocji wywołał poje­dynek o trze­cie miejsce, w którym Marcin Polow­czyk i Mateusz Rusek także na przewa­gi (24:22) pokon­ali Maksy­mil­iana Skowron­ka oraz Mar­ka Szota.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content