Piłkar­ki ręczne Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych nr 1 w Raci­borzu nie zdołały pokon­ać w poje­dynku na szczeblu rejonowym Zespołu Szkół z Czer­wion­ki i to rywal­ki zagra­ją w roz­gry­wkach wojewódzkich.

 

 

W dniu dzisiejszym w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR “Are­na Rafako” roze­gra­no mecz pił­ki ręcznej kobi­et na szczeblu rejonowym. W jedynym spotka­niu na tym etapie roz­gry­wek Zespół Szkół w Czer­wionce okazał się lep­szy od Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych nr 1 w Raci­borzu. Szczy­p­i­or­nist­ki goś­ci zwyciężyły 26:22 i to one zagra­ją w następ­nej rundzie roz­gry­wek Ligi Szkolnej.

 

ZSO nr 1 Racibórz — ZS Czer­wion­ka 22:26 (10:16)

ZSO nr 1: P. Bok­wa, A. Machal­s­ka, M. Kałuża, E. Strze­duła, E. Stawa, A. Precza, J. Klinik, M. Taraszews­ka, D. Prechu­la. Tren­er: Joachim Wieczorek

 

ZS Czer­wion­ka: A. Szoł­ty­sek, K. Woj­tyłko, K. Czem­pa, J. Haj­duczek, M. Błaszczyk, E. Krzyżows­ka, P. Kaf­ka, D. Pasionek, H. Steuer, P. Tokarz, S. Skrzypczak. Tren­erzy: M. Szop­niews­ki i M. Koczy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content