Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż od najbliższej sobo­ty (08.12.2012) czynne będzie Lodowisko Pias­tor przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu. 

Podob­nie jak w lat­ach poprzed­nich śliz­gawka będzie dostępna:

1) dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych (min­i­mum 20 osób) od poniedzi­ałku do piątku co godz­inę od 8.00 do 14.45 (czas jazdy 45 min­ut) — wstęp: 2 zł/os., wypoży­cze­nie łyżew: 5zł

2) wejś­cia indy­wid­u­alne (90 min­ut): poniedzi­ałek-piątek 15.00 i 17.30, sob­o­ta-niedziela 10.00, 12.30, 15.00, 17.30
Cen­nik: wstęp dla osób pow. 18 lat — 6zł, wstęp dla osób do lat 18 — 5 zł, ostrze­nie łyżew — 5zł, wypoży­cze­nie łyżew — 5 zł, kar­net miesięczny — 30 zł, kar­net po 15 dniu miesią­ca — 20 zł
Wejś­cie dla rodzin uprawnionych do korzys­ta­nia z kar­ty “Rodz­i­na+”: wstęp dla osób pow. 18 lat — 3zł, wstęp dla osób do lat 18 — 2,5 zł.

W okre­sie ferii zimowych wstęp na lodowisko:
1) poniedzi­ałek-piątek: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30
2) sob­o­ta-niedziela: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

Waż­na infor­ma­c­ja: Dzieci do lat 10 mają obow­iązek jazdy w kaskach! OSiR udostęp­nia dzieciom kas­ki w cenie bile­tu wstępu!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content