Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza na Otwarty Między­nar­o­dowy Turniej Tenisowy Mężczyzn w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych (do lat 14, do lat 20, do lat 45 i powyżej 45 lat). 

Zawody odbędą się w dni­ach 15–16.09.2012 na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4. Początek turnieju o godzinie 9.30. Zapisy w sobotę 15.09.2012 od godziny 8.15 przy namio­cie kor­towym. Turniej ten to trze­cia odsłona pro­jek­tu “Sport dla wszys­t­kich” real­i­zowanego przez OSiR Racibórz przy udziale środ­ków z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państ­wa.
Każdy z uczest­ników otrzy­ma pamiątkową koszulkę, a na najlep­szych zawod­ników czeka­ją nagrody w postaci sprzę­tu sportowego.
Nie ma żad­nego wpisowego, w turnieju zawod­ni­cy wys­tępu­ją za darmo.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content