Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych zawod­ników i zawod­nicz­ki do udzi­ału w Między­nar­o­dowym Turnieju Siatków­ki Plażowej. Zawody odbędą się w dni­ach 01–02.09.2012 w Raci­borzu na boiskach Gim­nazjum nr 3 przy ul. Żorskiej 2. Każdy uczest­nik zawodów otrzy­ma pamiątkową koszulkę, a na najlep­sze pary czeka­ją nagrody rzeczowe.

Zapisy na turniej przyj­mowane będą w dniu zawodów od godziny 8.15.

Pro­gram:

01.09.2012 Mecze elim­i­na­cyjne, g. 9.30

02.09.2012 Mecze finałowe, g. 9.30

 

W przy­pad­ku bard­zo złej pogody turniej zostanie roze­grany w hali OSiR “Are­na Rafako” przy ul. Łąkowej 31.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content