OSiR w Raci­borzu osiągnął porozu­mie­nie z zawodową Grupą bok­ser­ską Knock­out Pro­mo­tions na wyna­jem obiek­tu pod wiel­ki hit bok­ser­s­ki na 18 lutego w Are­nie RAFAKO w Raci­borzu, dzię­ki czemu możli­we jest osiąg­nię­cie porozu­mienia między Grupą Bok­ser­ską, a Miastem Racibórz.

Zobaczymy na tej bok­ser­skiej ucz­cie tak znakomi­tych i uty­tułowanych bok­serów jak:
Andrzej Wawrzyk — waga cięż­ka, Mis­trz Interkon­ty­nan­talny WBA i WBC Baltic,
Dami­an Jon­ak — waga junior-cięż­ka, Mis­trz Interkon­ty­nan­talny WBA i WBC Baltic,
Rafał Jack­iewicz — waga pół­cięż­ka, trzykrot­ny Mis­trz Europy,
Krzysztof Bienias — waga junior-pół­cięż­ka, b. Mis­trz Interkon­ty­nen­tal­ny WBO,
Paweł Kołodziej — waga junior cięż­ka, Mis­trz Interkon­ty­nan­talny WBA i WBC Baltic,

Gość­mi spec­jal­ny­mi Gali będą także: aktu­al­ny Mis­trz Świa­ta Fed­er­acji WBC Krzysztof “Dia­blo” Wło­dar­czyk, który 30 listopa­da w Aus­tralii znokau­tował w 11 rundzie, ulu­bień­ca tamte­jszych kibiców Dan­nego Greena oraz wschodzą­ca gwiaz­da pol­skiej wagi ciężkiej Artur Szpil­ka. Oprócz ww. walk zawodowych przewidziane są 3 wal­ki bok­su ama­torskiego kobi­et z Klubu UKS Car­bo Gli­wice:
- Lidia Fidu­ra Mis­trzyni Unii Europe­jskiej, kadra olimpi­js­ka
- San­dra Bro­dac­ka v‑ce Mis­trzyni Europy, kadra olimpi­js­ka
- Mag­dale­na Wichrows­ka, Mis­trzyni Europy
które wys­tąpią z czołówką bok­su żeńskiego oraz wys­tępy muzyczno-artystyczne.

Bile­ty do naby­cia: Are­na RAFAKO Racibórz, ul. Łąkowa 31, OSiR ul. Zamkowa 4 oraz www.eventim.pl w cenach; 50 zł. try­buny, 60zł. 70 zł. 80 zł. krzesła parki­etowe, 350zł. i 500 zł. bile­ty VIP z cateringiem przez cały czas trwa­nia imprezy.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content