01.12.2011 Turniej min­isi­atków­ki chłopców szkół pod­sta­wowych — Are­na Rafako

03.12.2011 III Między­nar­o­dowy Turniej Halowej Pił­ki Nożnej Juniorów U17 — Are­na Rafako 9.00

03.12.2011 Mecz zapaśniczy MKZ Unia — Tygrysy Kąty Wrocławskie Are­na Rafako 18.00

04.12.2011 Mikoła­jkowy Turniej Tenisowy do lat 18 Are­na Rafako 9.00

05.12.2011 Mecze siatkarskie szkół gim­naz­jal­nych (Liga szkol­na) Are­na Rafako 15.30

06.12.2011 Mikoła­j­ki z RTP Unią Racibórz Are­na Rafako 17.00

08.12.2011 Mecze min­isi­atków­ki chłopców szkół podst. (Liga szkol­na) Are­na Rafako 14.30

10.12.2011 Turniej Piłkars­ki Żaków Are­na Rafako 9.00

10.12.2011 Mecz KS AZS Rafako — TS Vol­ley Ryb­nik Are­na Rafako 17.00

11.12.2011 Turniej Piłkars­ki Żaków Are­na Rafako 9.00

12.12.2011 Turniej siatkars­ki dziew­cząt szkół śred­nich (Liga szkol­na) Are­na Rafako 9.30

12.12.2011 Mecze siatkarskie chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Liga szkol­na) 15.00

15.12.2011 Mecze min­isi­atków­ki chłopców szkół podst. (Liga szkol­na) Are­na Rafako 14.30

15.12.2011 Turniej zapaśniczy dzieci Are­na Rafako 16.00

16.12.2011 Mecze siatkarskie chłopców szkół śred­nich (Liga szkol­na) Are­na Rafako 11.00

17–18.12.2011 Między­nar­o­dowe Mis­tr­zost­wa Raci­borza w kręglach klasy­cznych (Kregiel­nia — Zamkowa 4)

18.12.2011 Turniej Tenisowy dla dzieci i młodzieży Are­na Rafako 9.00

19.12.2011 Mecze siatkarskie chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Liga szkol­na) 15.00

Dodatkowo w każdą niedzielę od 13.20 swo­je mecze roz­gry­wa koszykars­ka Brook­lyn Bas­ket Liga, a w piątkowe, sobot­nie i niedzielne wiec­zo­ry Halowa Liga Pił­ki Nożnej.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content