Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu (ul. Zamkowa 4, tel. 32 415–37-17) zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do upraw­ia­nia Nordic Walking. 

W piątek (15.07.2011) na spotka­niu orga­ni­za­cyjnym ustalono ter­miny oraz godziny tren­ingów Nordic Walk­ing. Dni i pory zajęć pozostaną niezmi­enne do koń­ca sierp­nia. Za wyjątkiem najbliższego tygod­nia, zaję­cia będą prowad­zone trzy razy w tygod­niu — śro­da, piątek, sobota.

Godziny najbliższych zajęć:

29.07.2011 (piątek)
godz. 17.00 Gru­pa rekrea­cyj­na,
godz. 18.30 Gru­pa fitness

30.07.2011 (sob­o­ta)
godz. 9.00 Gru­pa rekrea­cyj­na,
godz. 10.30 Gru­pa fitness

03.08.2011 (śro­da)
godz. 17.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 18.30 Gru­pa fitness

05.08.2011 (piątek)
godz. 17.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 18.30 Gru­pa fitness

06.08.2011 (sob­o­ta)
godz. 9.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 10.30 Gru­pa fitness

10.08.2011 (śro­da)
godz. 17.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 18.30 Gru­pa fitness

12.08.2011 (piątek)
godz. 17.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 18.30 Gru­pa fitness

13.08.2011 (sob­o­ta)
godz. 9.00 Gru­pa rekrea­cyj­na
godz. 10.30 Gru­pa fitness

 

{gallery}NordicWalking{/gallery}

Peł­na gale­ria zdjęć z pier­wszego treningu zna­j­du­je się na stron­ie nowiny.pl:
http://www.nowiny.pl/galeria/2598-nordic-walking-dla-kazdego/foto-45388.html#/galeria/2598-nordic-walking-dla-kazdego/foto-45392.html

 

Nordic Walk­ing jest naszą przyszłoś­cią, dlat­ego wiemy, że aby uzyskać pozy­ty­wne efek­ty tren­ingów nordic walk­ing, należy stosować praw­idłową tech­nikę marszu z kija­mi pod okiem instruk­to­ra. Zaję­cia prowad­zone będą nieod­płat­nie. Zajmiemy się nauczaniem praw­idłowej tech­ni­ki nordic walk­ing oraz skupimy się na pop­u­lary­zowa­niu tego sportu wśród ludzi w każdym wieku i różnej akty­wnoś­ci fizycznej.

Zaprasza­my!

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content