Zakończyły się I Indy­wid­u­alne — Wiosenne Mis­tr­zost­wa Raci­borza w Bry­dżu Sportowym. Po roze­gra­niu sied­miu turniejów wyło­niono najlep­szych sześ­ciu zawod­ników I edy­cji Mistrzostw.

Koń­cowa kolejność:

I miejsce — Edward Dorosz

II miejsce — Bernard Broda

III miejsce — Edward Bondarewicz

IV miejsce — Jerzy Ujma

V miejsce — Piotr Bielecki

VI miejsce — Alek­sander Sejud

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content