Polska Biega ...   Racibórz 2009 Polska Biega... racibórz 2009
W dniu 9 maja 2009r. na obiek­tach Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zgro­madz­iło się 119 osób, 

uczest­ników akcji Pol­s­ka Bie­ga… Starterem biegu była Zastęp­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz Pani Lud­miła Nowac­ka. Uczest­ni­cy biegu wys­tar­towali o godz. 9.40, a mieli do prze­by­cia odcinek ok. 3 km ale­jka­mi parkowy­mi w Parku Zamkowym w Raci­borzu. Do udzi­ału w biegu mógł zgłosić się każdy. Część uczest­ników wys­tar­towała z hasła­mi pro­mu­ją­cy­mi zdrowy styl życia. Uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkową koszulkę ufun­dowaną przez Pana Wiesława Jeche­cia — PSB Carmex “Mrówka”. Na mecie wręczano również ulot­ki infor­mu­jące o zagroże­ni­ach związanych z narko­tyka­mi. Cała impreza prze­b­ie­gała w miłej, sportowej atmosferze. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content