Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych do włączenia się do Akcji “Pol­s­ka Biega…” 

W dniu 9.05 br. orga­nizu­je­my bieg inte­gra­cyjno — rekrea­cyjny na dys­tan­sie ok. 3 km, który odbędzie się w Raci­borzu na tere­nie Parku Zamkowego. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych włącze­niem się do akcji zaprasza­my na zbiórkę o godz. 9.30 w Ośrod­ku Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4.

Szczegółowe infor­ma­c­je pod nr tel. 032 415 37 17.

Zapraszamy !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content