II Rodzin­ny Rajd Rowerowy — 26.08.2001r.
Komu­nikat koń­cowy II Rodzin­nego Raj­du Rowerowego — 26.08.2001

W zawodach wzięło udzi­ał 75 osób podzielonych na 23 zespoły z Raci­borza, Chor­zowa, Kietrza i Wodzisław­ia Śląskiego.

Uczest­ni­cy mieli do prze­jecha­nia ok. 20 km trasę: Racibórz — Oci­ce Górne — Wojnow­ice — Studzi­en­na — Racibórz.

Na pod­staw­ie zdoby­tych na trasie Raj­du punk­tów (konkursy wiedzy, konkurenc­je zręcznoś­ciowe) na mecie imprezy (OSiR ul. Zamkowa 4) sklasy­fikowano zespoły od miejs­ca 1 do 23.

Klasy­fikac­ja przed­staw­iała się następująco:

1. Szczepa­ni­ak Mar­i­an — 94 pkt.
2. Łukoszek Janusz — 89 pkt.
3. Tere­si­ak Mirosława — 88 pkt.
4. Skowron Marek — 87 pkt.
5. Straszak Natalia — 85 pkt.
6. Galews­ki Grze­gorz — 82 pkt.
7. Krzyżek Woj­ciech — 77 pkt.
8. Andrejczyk Żane­ta — 71 pkt.
9. Plin­ta Hubert — 69 pkt.
10. Foss Her­bert — 64 pkt.
11. Bar­tosik Arka­diusz — 62 pkt.
Myga Wiesław — 62 pkt.
13. Grub­s­ki Walde­mar — 61 pkt.
14. Fur­manow­icz Marek — 59 pkt.
15. Bug­dol Tere­sa — 56 pkt.
16. Mika Dami­an — 54 pkt.
Giemza Andrzej — 54 pkt.
18. Dem­b­s­ki Dar­iusz — 51 pkt.
19. Ptak Jan — 48 pkt.
20. Rusek Jarosław — 46 pkt.
21. Flo­rek Bog­dan — 44 pkt.
22. Dmitruk Han­na — 43 pkt.
23. Rożnows­ki Krzysztof — nie ukończył rajdu. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content