1.
Ter­min imprezy: 31.01 – 07.02.2009
Nazwa imprezy: XIII Między­nar­o­dowy Turniej Sza­chowy o Puchar Prezy­den­ta
Mias­ta Raci­borza
Orga­ni­za­tor imprezy: Klub Sza­chowy „SILESIA” Racibórz, Mias­to Racibórz, P 4, OSiR
Miejsce imprezy: SP 4

***

2.
Ter­min imprezy:
26.01 — 06.02.2009
Nazwa imprezy: “Akc­ja Zima w Mieś­cie 2009” — Gry i zabawy sportowo — rekrea­cyjne dla dzieci
Orga­ni­za­tor imprezy: OSiR
Miejsce imprezy: Lodowisko OSiR 

***

3.
Ter­min imprezy: sty­czeń 2009
Nazwa imprezy: Kar­nawałowe Spotkanie z Teatrem „Jabłko”
Orga­ni­za­tor imprezy: Pol­s­ki Związek Głuchych w Raci­borzu
Miejsce imprezy: RCK „Strzecha”

***

4.
Ter­min imprezy: styczeń/marzec 2009
Nazwa imprezy: Indy­wid­u­al­na wys­tawa malars­ka oso­by niesłyszącej
Orga­ni­za­tor imprezy: Pol­s­ki Związek Głuchych w Raci­borzu
Miejsce imprezy: RCK „Strzecha”

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content